تبلیغات
نمونه سوال - بلورها بلورها

نمونه سوال
 

بلورها

بلورها

 

نقطه انجماد عادی مایع، دمایی است که در آن دما جامد و مایع در فشار کل 1atm با یکدیگر در حال تعادل باشند. از تبدیل یک مول مایع به جامد، آنتالپی مولی تبلور آزاد می شود. فشار بخار جامدات به مراتب پایین تر از فشار بخار مایعات است.

جامدات بلورین را می توان بر حسب نوع ذرات تشکیل دهنده و نیرو های نگه دارنده ی آن ها طبقه بندی کرد. بلورها چهار گونه اند: یونی، مولکولی، شبکه ای و فلزی.

 

بلورها

 

یک سلول واحد در هر بلور کوچک ترین بخش آن بلور است، به نحوی که اگر در سه بعد تکرار شود، یک بلور بزرگ تشکیل می گردد. با استفاده از سلول واحد در سیستم مکعب (ساده، مرکز پر و یا مرکز وجه پر) می توان مسایلی را حل کرد که در آن ها نوع و ابعاد سلول واحد معلوم باشد. فاصله ی بین سطوح یک بلور را می توان با استفاده از نتایج بررسی های پرتو ایکس و معادله ی براگ تعیین کرد.

 

بلورها

 

بیشتر فلزات در یکی از شکل های تنگچین متبلور می شوند. در این آرایش ها اتم ها چنان تنگ هم چیده شده اند که حداکثر تعداد اتم ها در حجم معینی قرار می گیرند، به نحوی که هر اتم دارای عدد کوئوردیناسیون 12 می شود. بلورهای یونی از طریق جاذبه های بین یونی و بلورهای مولکولی و شبکه ای از طریق پیوند های کووالانسی به یکدیگر پیوند زده می شوند.

بسیاری از دانسته های ما درباره ی ساختار درونی بلورها با استفاده از پراش پرتو ایکس به دست آمده اند. هرگاه دو پرتو ایکس با طول موج مساوی همفاز باشند، هنگام تداخل، یکدیگر را تقویت می کنند و موجی را به وجود می آورند که از هر یک از موج ها ی اصلی قوی تر است، اما دو موج ناهمفاز یکدیگر را حذف می کنند.

 

معادله ی براگ :

 

بلورها

 

بر اساس این معادله هرگاه پرتو ایکس با طول موج معینی به بلوری تابانده شود، از یک دسته سطوح که به فاصله ی d نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند، با زوایای مختلفی منعکس می شوند.

بلورها

این انعکاس ها را انعکاس های مرتبه اول، مرتبه دوم، سوم و ... می نامند که مربوط به مضرب های n =1,2,3 هستند. در این مرتبه های متوالی، زاویه تتا مرتب بزرگ می شود و دسته پرتو منعکس شده هم مرتب کاهش می یابد.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 16 اردیبهشت 1390 توسط علی یزدان پرست
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ